PIT Preventief Interventie Team
Voor deelnemende scholen: upload uw aanmeldformulier
Preventief Interventie Team (Gemeente Amsterdam)
Dit multidisciplinaire team wil kinderen die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling, snel en vroegtijdig hulp bieden met als doel het risico op het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen te verkleinen. De teamleden komen uit verschillende voorzieningen/sectoren en werken onder regie van de gemeente Amsterdam. Het lukt het PIT om 98% van de risicogezinnen te bereiken. Onderzoek van de Universiteit leiden laat zien dat deze kinderen er in meerdere opzichten fors op vooruitgaan. De vakjury noemt de resultaten veelbelovend en vindt dat het PIT aantoont dat vroeginterventie bij risicokinderen lonend is. Sterke punten zijn de multidisciplinaire samenwerking, de systeemgerichte aanpak en de evidence based praktijkontwikkeling.
Oordeel vakjury
Het PIT toont aan dat investeren in een vroegtijdige aanpak van hoog-risico kinderen, waarbij alle relevante partijen zijn betrokken, loont. Daarmee wordt voorkomen dat deze kinderen uitvallen of afglijden en dat later zwaardere (en duurdere) interventies noodzakelijk zijn. Sterk is de multi-disciplinaire samenwerking over de instituties heen, de systeemgerichte aanpak (gezin en school) en de evidence based praktijkontwikkeling. De resultaten zijn veelbelovend.

(Nationale Jeugdzorgprijs 2014)